Heeft u vragen? +31 (0) 13 58 02 330 info@geveltotaalservice.nl

Expertises | geveltotaalservice.nl

HERKENT U ONDERSTAAND PROBLEEM?

Geluid- en brandwering gaat verder dan alleen het leveren en monteren van een pui die aan een aantal minuten en criteria moet voldoen. De vraagstukken waar we dagelijks mee te maken hebben zijn onder meer gericht op behoud van de brandwerende eigenschappen, hoe moeten we onderhoud laten plegen en waar liggen welke verantwoordelijkheden. Maar ook glas waar plotseling stippen in ontstaan of een soort ijsbloemen, wat gebeurt daar en wat moeten we ermee doen. Ook willen we weten of kozijnen de last van geluidwerend glas kunnen hebben en wat er meer aan een kozijn moet worden gedaan om een geluidwerende waarde te kunnen behalen. We zoeken dus een specialist.

 

DE OPLOSSING VAN GEVEL TOTAAL SERVICE

Bovenstaande voorbeelden zijn voor ons heel herkenbaar en het zijn er maar een paar uit het enorme aantal vragen die we met betrekking tot brandwering en geluidwering uit de praktijk krijgen en oplossen. Die oplossing is bijvoorbeeld een goede periodieke controle van de essentiële brandwerende onderdelen uit puien zoals sluitwerk, drangers, opschuimband en dichtingen. Als dergelijke onderdelen niet meer naar behoren in takt zijn dan gaat het bij brand gewoon mis. Daarom combineren wij dit vaak met ons periodiek kozijnonderhoud. Ook vragen met betrekking tot glas of bijvoorbeeld mogelijke toevoegbare geluidwerende maatregelen kunnen we adviseren en monteren. Ook hier doen we de voorbereiding en uitvoering met eigen mensen, daar staan we op en zijn we trots op.


HET EINDRESULTAAT EN UW VOORDELEN

Of u nu wilt dat de bestaande brandwerende puien weer op de juiste stand worden gebracht en daarna periodiek worden onderhouden, u bestaande puien aangepast wilt hebben, nieuw beslag wilt hebben of nieuwe kozijnen, Gevel Totaal Service ontzorgt u, ook waar het betreft geluidwering. Laat ons die controle op essentiële onderdelen doen en daar waar nodig vervangen of aanbrengen. Het gaat tenslotte niet alleen om gebouw en cruciale bedrijfsgegevens maar ook om mensenlevens. Wij maken graag eens tijd om er met u van gedachten over te wisselen, belt u ons voor een afspraak ?

GTS IN UW REGIO

Gevel Totaal Service B.V.
Postbus 2072
5001 CB Tilburg

Bezoekadres:
Jules Verneweg 104
5015 BM Tilburg - NL
info@GevelTotaalService.nl